Home


Deze website werd geïntegreerd in de gemeentelijke website:
www.wortegem-petegem.be
Daar vind je vanaf nu de meest recente informatie over het OCMW.