OCMW Wortegem-Petegem
 

 
www.rechtenverkenner.be

 

Via de website www.rechtenverkenner.be kunnen gebruiker nagaan op welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij recht hebben. Het instrument is zeer breed opgevat en bundelt informatie over alle sociale grondrechten. Het is de bedoeling dat de website op termijn alle sociale voordelen en tegemoetkomingen weergeeft op federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal  niveau. De website is toegankelijk voor het brede publiek en voor de medewerkers van de lokale besturen, Sociale Huizen en andere welzijnsvoorzieningen.

De website is door het Hoger Instituut voor de Arbeid van de Katholieke Universiteit Leuven gemaakt en bevat informatie over kortingen op het openbaar vervoer, over verhoogde kinderbijslag voor werklozen of over kostenloze juridische bijstaand. De site bevat ook links naar de betrokken diensten.

 Printer Friendly