OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Verwarmingstoelage 2018


Heeft u recht op een verwarmingstoelage van het stookoliefonds in 2018?

Ja, indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • u verwarmt uw woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas.
    Aardgas komt niet in aanmerking
 • de levering gebeurt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018
 • de aanvraag voor een verwarmingstoelage wordt binnen de 60 dagen na de levering ingediend

én u behoort tot één van de volgende categorieën:

 1. u of een lid van uw gezin heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, en uw gezinsinkomen is lager of gelijk aan de vastgestelde grenzen onder punt 2 ;
 2. of uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 18.363,39 €, verhoogd met 3.399,56 € per persoon ten laste (om als persoon ten laste te worden beschouwd moet het netto-inkomen lager zijn dan 3.200 €, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld);
 3. of u geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling, én het OCMW heeft vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen ;

 

Verwarmingstoelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, van de prijs per liter en van de categorie waartoe u behoort.

Het bedrag schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter. In ieder geval is de toelage beperkt tot 1500 liter per winter en per huishouden.
 
Voor kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwaringstoelage van 210 €.

Waar en wanneer aanvragen?

Bij de sociale dienst van het OCMW Wortegem-Petegem op dinsdagvoormiddag (8u30-11u30) en donderdagnamiddag (13u30-18u) en dit binnen de 60 dagen na de levering.
 

Welke documenten meebrengen?

 • de originele factuur van de brandstoflevering
 • de leveringsbon 
 • betalingsbewijs
 • uw identiteitskaart
 • uw rekeningnummer (door middel van uw bankkaart)

 Printer Friendly