OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Gelijkvloers appartement De Gendarmerie

 
 
De bouw- en renovatiewerken aan de woning Elsegemplein 18 zijn achter de rug. De oude woning werd omgevormd tot twee moderne 2-slaapkamerappartementen. Het bovenste appartement werd deels gesubsidieerd door de Nationale Loterij in het kader van de projectoproep voor uitbreiding van het aantal doorgangswoningen en zal aldus ook voor dit doel ingericht worden.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste het gelijkvloers appartement voor sociale verhuring voor te behouden. De rationele bezetting van een 2-slaapkamerappartement is 2/3 wat concreet betekent een alleenstaande ouder met 1 of 2 kinderen of een koppel met 1 kind. Voor elke kandidatuur zal een sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd worden door de sociale dienst van het OCMW waarin onder meer volgende elementen worden opgenomen: recentste inkomsten en financiële draagkracht, gezinssamenstelling, huidige woonsituatie, woonnood en mobiliteit, …

Voor meer informatie omtrent de voorwaarden en kandidaatstelling kan u steeds contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW op het nummer 056/68.00.50 of via socialedienst@wortegem-petegem.be.

 
 


Printer Friendly