OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Verhuring
 
Voor woongelegenheden die erkend werden als sociaal woonproject en er subsidies verkregen werden van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, moet de verhuring gebeuren volgens de regelgeving van het Sociaal Huurbesluit, net zoals dit het geval is bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.
 
Om in aanmerking te komen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Meerderjarig zijn op het moment van de inschrijving;
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingen register;
 • De Nederlandse taal spreken;
 • Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland;
 • Je netto-belastbaar gezamenlijk inkomen van drie jaar vóór de inschrijving mag niet hoger zijn dan (cijfers voor 2015 - referentiejaar 2012):
  • 23.302 EUR voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • 25.254 EUR voor een alleenstaande persoon met een handicap
  • 34.951 EUR voor alle anderen, te verhogen met 1.954 EUR per persoon ten laste 


Uitgebreide informatie omtrent deze inschrijvingsvoorwaarden vindt u in het intern huurreglement
. U vindt er verder ook informatie over de toewijzingsvoorwaarden.


Het
inschrijvingsformulier  en de verklaring op eer kan u hier downloaden.


Let wel
: u wordt pas ingeschreven als uw dossier volledig is en alle nodige documenten in ons bezit zijn! Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.


 
Voor meer informatie kan u ook steeds contact opnemen met het OCMW tijdens de kantooruren op het nummer 056/68.00.50 of via e-mail ocmw@wortegem-petegem.be of socialedienst@wortegem-petegem.be
 
 
 
 

 Printer Friendly

Gerelateerde bestanden
BestandIntern huurreglement
BestandInschrijvingsformulier
BestandVerklaring op eer - eigendomsvoorwaarde