OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Huurtoelage
 
   

Gezien in Wortegem-Petegem slechts een beperkt aantal sociale woningen ter beschikking zijn, wil het OCMW ook voor inwoners die op de private huurwoningen zijn aangewezen voorzien in betaalbare huisvesting. Daartoe werd een reglement opgesteld en goedgekeurd waarbij, onder bepaalde voorwaarden, een tussenkomst in de huur kan worden toegekend. 

  • Bent u minstens drie maand woonachtig in onze gemeente, 

  • Huurt u een privé-woning, 

  • Beschikt u over geen (on)bebouwde eigendom(men), 

  • Betaalt u minstens 250 € huur per maand en is uw huurcontract conform de huurwetgeving afgesloten, 

  • Is uw netto-inkomen (van alle inwonenden op hetzelfde adres) lager dan : 

911,56 € (voor alleenstaand persoon) + 300 € (maximum bedrag dat mag bijgeteld worden of effectieve huurprijs indien deze lager is dan 300 €)

Of 1.148,74 € (voor een echtpaar, samenwonenden of gezin met minstens één persoon ten laste) + 300 € (maximum bedrag dat mag bijgeteld worden of effectieve huurprijs indien deze lager is dan 300 €),

dan is het wellicht de moeite om eens contact op te nemen met de sociale dienst van het OCMW i.v.m. alle toekenningsvoorwaarden. Misschien heeft u wel recht op deze huurtoelage van maximum 60 € per maand.

 
Klik hier voor het volledige reglement voor het bekomen van een huurtoelage.
 

Aarzel zeker niet om inlichtingen in te winnen of contact op te nemen met ons:

Lutgarde Soens - maatschappelijk werkster
Tel. 056/68.00.50
Lut.Soens@wortegem-petegem.be

Mia Vandebuerie - maatschappelijk werkster
Tel. 056/68.00.50
Mia.Vandebuerie@wortegem-petegem.be

Lisa Van D'huynslager - maatschappelijk werkster
Tel. 056/68.00.50Printer Friendly

Gerelateerde bestanden
BestandReglement huurtoelage