OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Sociaal wonen

Het aantal bouwkavels en  beschikbare woningen in Wortegem-Petegem voor sociaal gerechtigden is beperkt. Om het aantal sociale woongelegenheden in onze gemeente te verhogen zet het OCMW in op drie pijlers:
 
1. Het OCMW wil zelf investeren in sociale woonprojecten. Een eerste project was de bouw van 4 sociale woongelegenheden op de Waregemseweg 2 (De Hoeksteen). Een volgend project zal opgetrokken worden ter hoogte van Processiestraat 3 (voorzien 2017).

2. Een tweede pijler richt zich op de samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij "Vlaamse Ardennen". Begin 2015 werden in de wijk Rozenhof 15 nieuwe huurwoningen in gebruik genomen. Hun eerst volgend project in onze gemeente zal gereaslieerd worden op de site van Ridobel te Petegm.
 
3. Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem sloten een overeenkomst met het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem. Zij huren woningen op de private markt en verhuren die door aan de sociale doelgroep op basis van het Sociaal Huurbesluit. Printer Friendly