OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Belauto


De dienst "Belauto" van het OCMW van Wortegem-Petegem werd opgericht in 1997 (toen nog de Minder Mobielen Centrale). Het is de bedoeling om mensen met vervoersmoeilijkheden te helpen en hen de nodige transportmogelijkheden aan te reiken.

 

Bent u :

 • bejaard
 • andersvalide
 • in een sociale of familiale noodsituatie…

Heeft u :

 • moeilijkheden om u te verplaatsen
 • geen vervoersmogelijkheden (vb. u heeft geen auto, u kan niet meer met de wagen rijden,…)
 • u heeft problemen om gebruik te maken van het openbaar vervoer…


Wenst u :

 • een familiebezoek te brengen
 • een zieke thuis te bezoeken of in het ziekenhuis
 • op consultatie te gaan bij de arts
 • boodschappen te doen
 • een namiddag door te brengen bij vrienden of in de bejaardenvereniging…

Is uw inkomen :

 • niet hoger dan tweemaal het bedrag van het leefloon, zoals vastgesteld in de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie.

Dan kan u contact opnemen met onze dienst Belauto .

Gelieve dit minstens 2 dagen op voorhand aan te vragen.
Deze dienst is niet beschikbaar tijdens het weekend.

Wij noteren graag uw vraag en verwittigen één van onze vrijwillige chauffeurs die u op de gewenste dag en tijdstip op de plaats van de bestemming brengt. Onze chauffeurs begeleiden u persoonlijk tot bij de deur, tot in het ziekenhuis, tot in de winkel…u vraagt maar….

 

Per afgelegde kilometer betaalt u aan de chauffeur 0,33 euro. Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op 10 euro vanaf 01/01/2012. Als lid van de dienst Belauto bent u verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade die u kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verloop van de rit.

 

Zou u graag zelf vrijwilliger worden bij onze vervoersdienst en :

 • beschikt u over een eigen wagen
 • bent u telefonisch bereikbaar
 • heeft u wat vrije tijd,…

 

Dan kan u in principe chauffeur worden bij onze vervoersdienst. U ontvangt een kostenvergoeding van 0,33euro per kilometer en er is een omniumverzekering en een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Contactpersoon :

Mia Vandebuerie
Tel: 056/68.00.50
E-mail: Mia.Vandebuerie@wortegem-petegem.be
Printer Friendly