OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Andere financiële steun


U kan bij het OCMW ook terecht voor andere financiële hulp, wanneer u het moeilijk hebt :

 • dringende financiële hulp;
 • voorschotten op kinderbijslag, ziekte-uitkering, werkloosheidsvergoeding,… (bij laattijdige uitbetaling van deze uitkeringen);
 • tussenkomst in de huur en/of huurwaarborg;
 • tussenkomst in de verblijfskosten van behoeftige bejaarden in het rusthuis.
   

  Aarzel zeker niet om inlichtingen in te winnen of contact op te nemen met ons:

  Lutgarde Soens - maatschappelijk werkster
  Tel. 056/68.00.50
  Lut.Soens@wortegem-petegem.be

  Mia Vandebuerie - maatschappelijk werkster
  Tel. 056/68.00.50
  Mia.Vandebuerie@wortegem-petegem.be

  Lisa Van D'huynslager - maatschappelijk werkster
  Tel. 056/68.00.50Printer Friendly