OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Andere financiële steun


U kan bij het OCMW ook terecht voor andere financiële hulp, wanneer u het moeilijk hebt :

  • dringende financiële hulp;
  • voorschotten op kinderbijslag, ziekte-uitkering, werkloosheidsvergoeding,… (bij laattijdige uitbetaling van deze uitkeringen);
  • tussenkomst in de huur en/of huurwaarborg;
  • tussenkomst in de verblijfskosten van behoeftige bejaarden in het rusthuis.


Printer Friendly