OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Psycho-sociale begeleiding


Een luisterend oor is in deze, vaak jachtige en stresserende tijd, van groot belang voor tal van mensen.
Bij de sociale dienst kan u op verhaal komen. Wij proberen u zoveel mogelijk te begeleiden, rekeninghoudend met uw vrije keuze, zodat u geleidelijk aan zelf de moeilijkheden te boven kan komen. Hierbij houden we rekening met de reeds verstrekte hulp door andere diensten en zo nodig, wordt met hen overlegd.

Wanneer u gespecialiseerde hulp nodig hebt, zullen wij u naar de meeste geschikte dienst doorverwijzen. Indien gewenst, maken wij voor u een afspraak.

Lutgarde Soens - maatschappelijk werkster
Tel. 056/68.00.50
Lut.Soens@wortegem-petegem.be

Mia Vandebuerie - maatschappelijk werkster
Tel. 056/68.00.50
Mia.Vandebuerie@wortegem-petegem.be

Lisa Van D'huynslager - maatschappelijk werkster
Tel. 056/68.00.50
Lisa.VanDhuynslager@wortegem-petegem.be  

 Printer Friendly