OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Steunverlening in natura


Het OCMW verleent niet alleen financiële hulp. U kan eveneens hulp in natura ontvangen.
De maatschappelijk werkster onderzoekt uw aanvraag en probeert de meest passende hulp te bieden voor het oplossen van het probleem.
Misschien is een tussenkomst nodig voor :

  • de betaling van een elektriciteitsfactuur
  • schoolonkosten
  • medische kosten
  • aankoop kledij en/of schoenen
  • verwarmingsonkosten

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist binnen de 30 dagen over de hulpvraag en bij hoogdringendheid neemt de Voorzitter een beslissing.

Aarzel daarom niet contact op te nemen met ons centrum wanneer u nood hebt aan deze hulp.


Lutgarde Soens - maatschappelijk werkster
Tel. 056/68.00.50
Lut.Soens@wortegem-petegem.be

Mia Vandebuerie - maatschappelijk werkster
Tel. 056/68.00.50
Mia.Vandebuerie@wortegem-petegem.be

Lisa Van D'huynslager - maatschappelijk werkster
Tel. 056/68.00.50
Lisa.VanDhuynslager@wortegem-petegem.be

 Printer Friendly