OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Administratie

PERSONEEL


Secretaris:

 
An Buysschaert (28,5/38 u statutair)
e-mail : An.Buysschaert@wortegem-petegem.be
 
 

Ontvanger:
 
 
Chris Vansteenkiste (gewestelijk ontvanger)
e-mail : Chris.Vansteenkiste@wortegem-petegem.be
 
 
  
Administratief personeel:
 
 
 

1 VTE Administratief bediende:
Delphine De Cabooter (38/38 u gesco)
e-mail: delphine.decabooter@wortegem-petegem.be
 

CONTACTADRES

Waregemseweg, 35, 9790 Wortegem-Petegem
Tel : 056/68.00.50
Fax : 056/68.97.55Printer Friendly