OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Bevoegdheid


Alle zaken m.b.t. het personeel (personeelsformatie, administratief en geldelijk statuut, reglement der contractuelen, arbeidsreglement…), en de veiligheid en gezondheid van het personeel en van de werkplaatsen worden voor advies voorgelegd aan het syndicaal overlegcomité of bijzonder onderhandelings-en overlegcomité.

Het syndicaal overlegcomité bestaat uit een afvaardiging van de plaatselijke overheid en een afvaardiging van de verschillende vakorganisaties.Printer Friendly