OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Zittingen
 


De OCMW-raad vergadert maandelijks, gewoonlijk op de voorlaatste donderdag, in de gemeentelijke raadszaal om 19u.

De voorzitter stelt de agenda vast. Agendapunten kunnen ook door de raadsleden worden aangebracht. Bijkomende dagordepunten kunnen bij hoogdringendheid ter zitting worden aangebracht op voorwaarde dat alle raadsleden hiermee instemmen.

De raadszittingen van het OCMW zijn openbaar, behalve wanneer het om personen gaat. Ook de individuele aanvragen tot hulpverlening worden in gesloten zitting behandeld.

Volgende raadszitting : donderdag 23 augustus 2018.
 
Dagorde van de raadszittingen 2018:
 
 
Beknopt verslag van de raadszittingen 2018:
 
   donderdag 24 mei
   donderdag 21 juni 
   donderdag 19 juli
 
Dagorde van de raadszittingen 2017:
 
 
 
Beknopt verslag van de raadszittingen 2017:
 
  Printer Friendly

Gerelateerde bestanden
BestandBeknopt verslag 1807
BestandBeknopt verslag 1806
BestandRaad 1808
BestandRaad1807
BestandRaad 1806
BestandBeknopt verslag 1805
BestandRaad 1805
BestandBeknopt verslag 1804
BestandRaad 1804
BestandBeknopt verslag 1803
BestandRaad 1803
BestandBeknopt verslag 1802
BestandRaad1802
BestandBeknopt verslag 1801
BestandRaad 1801
BestandBeknopt verslag 1712
BestandRaad 1712
BestandBeknopt verslag 1711
BestandRaad 1711
BestandBeknopt verslag 1710
BestandBeknopt verslag 1709
BestandRaad1710
BestandRaad 1709
BestandBeknopt verslag 1708
BestandRaad 1708
BestandBeknopt verslag 1707
BestandRaad 1707
BestandBeknopt verslag 1706
BestandRaad 1706
BestandBeknopt verslag 1705
BestandRaad 1705
BestandBeknopt verslag 1704
BestandBeknopt verslag 1703
BestandRaad 1704
BestandRaad 1703
BestandBeknopt verslag 1702
BestandRaad 1702
BestandBeknopt verslag 1701
BestandRaad 1701