OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Ontmoetingscentrum Rozenhof


Beschrijving

Het OCMW-ontmoetingscentrum Rozenhof is gelegen in de deelgemeente Petegem, Rozenhof 126.
Het werd opgetrokken in 1993 ter ondersteuning van het sociaal verenigingsleven in de gemeente en is intussen uitgegroeid tot een echte ontmoetingsruimte voor vele mensen, jong en oud.


Doelgroep

Het gebruik van het OCMW-ontmoetingscentrum is alleen bestemd voor de vergaderingen en bijeenkomsten van de op de gemeente Wortegem-Petegem gevestigde verenigingen, groepen of clubs die als dusdanig gekend zijn bij de jeugd-, sport-, senioren-,  of cultuurraad en die een actieve werking hebben in de gmeente.
 
Verenigingen van buiten de gemeente, waarvan inwoners van Wortegem-Petegem lid zijn, kunnen mits betaling van een gebruiksvergoeding eveneens gebruik maken van de infrastructuur.

Afwijkingen hiervan zullen het voorwerp uitmaken van een beslissing van het Vast Bureau. 
De toelatingen die werden verleend op grond van het huishoudelijk reglement tot gebruik van het Rozenhof kunnen niet aan derden of andere verenigingen worden overgedragen.

Het gebruik van de lokalen voor privé-doeleinden (familiefeesten…) of voor al dan niet winstgevende activiteiten die buiten het kader van de doelstellingen van de verenigingen vallen, is uitdrukkelijk verboden.

Aanvraag

Het gebruik van het Rozenhof wordt schriftelijk aangevraagd via het ter beschikking gestelde aanvraagformulier.
Het Vast Bureau beoordeelt de aanvragen en kent de toelating tot gebruik toe.


Vergoeding

Het gebruik van het centrum is gratis voor bestuursvergaderingen en gewone ledenvergaderingen. Verenigingen van buiten de gemeente betalen sowieso een gebruiksvergoeding van 125 €
Als de lokalen gebruikt worden voor commerciële eetfestijnen, wordt een gebruiksvergoeding gevraagd van 125 € (250 € voor verenigingen van buiten de gemeente).


Waarborg

Voor elk gebruik wordt een waarborgsom gestort van 100 euro. Deze som wordt wel vrijgegeven na controle op een rechtmatig gebruik van het centrum overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement.


Huishoudelijk reglement

Klik hier om het huishoudelijk reglement te consulteren.

Contactpersoon

Mevr. Delphine De Cabooter, administratief bediende, is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van het centrum.

Contactadres:
Delphine De Cabooter, administratief bediende
p/a Waregemseweg, 35
9790 Wortegem-Petegem.
Tel.: 056/68.00.50 – Fax: 056/68.97.55 
 


Printer Friendly

Gerelateerde bestanden
BestandAanvraagformulier OC Rozenhof
BestandHuishoudelijk reglement OC Rozenhof
BestandAanvraagformulier OC Rozenhof (Word-versie)